Chăm sóc khách hàng - Eratocoffee

Chính sách chăm sóc khách hàng của Eratocoffee

Theo yenyen | 03/08/2015

Eratocoffee không chỉ đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ mà còn luôn đặt lợi ích của khách hàng là trên hết. Vì vậy bên cạnh việc phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, Công ty luôn hoàn thiện và nâng cao hệ thống chăm sóc khách hàng, gia tăng lợi ích cho khách hàng.