Bên ly cafe - Eratocoffee

Bạn đã biết về các dòng hạt cà phê Arabica ở Việt Nam chưa?

Theo Trần Hồng Ngọc | 12/03/2020

Cafe Arabica cùng với cafe Robusta là hai dòng cafe phổ biến và được dùng chủ yếu hiện nay. Tại Việt Nam cũng có gieo trồng và thu hoạch các dòng hạt cà phê Arabica ở một số vùng. Vậy bạn đã hiểu rõ về dòng hạt cà phê Arabica ở Việt Nam chưa?