Đào tạo phục vụ - Eratocoffee

Đào tạo phục vụ theo mô hình nhượng quyền Eratocoffee

Theo yenyen | 29/07/2015

Cùng với “làn sóng” franchise (kinh doanh nhượng quyền) đang nở rộ tại Việt Nam, Eratocoffee cũng đang nỗ lực mở rộng hệ thống nhượng quyền với tốc độ phát triển khá nhanh và thu được lợi nhuận cao. NHƯỢNG QUYỀN KINH DOANH đơn giản và CUNG CẤP CÁC LOẠI SẢN PHẨM CÀ PHÊ tuyệt […]