Đào tạo pha chế - Eratocoffee

Đào tạo pha chế theo mô hình nhượng quyền Eratocoffee

Theo yenyen | 29/07/2015

Những năm trở lại đây mô hình cafe nhượng quyền thương hiệu ngày càng nở rộ, trong đó Eratocoffee là mô hình kinh doanh có lợi nhuận cao và là thương hiệu mạnh thu hút số lượng khách hàng thân thiết lớn. Chúng tôi luôn tìm kiếm đối tác đủ điều kiện để mở rộng […]